تماس با کارشناس 09121404585


ارائه دهنده کلید, سیم و کابل های آلومینیوم, سیم مسی, کابل خودنگهدار, هادی آلومینیوم فاکس ACSR , کلید و سیم فشار ضعیف, کابل فشار متوسط و قوی 20KV


عرضه انواع سیم و کابل

سیم و کابل کیهان


سیم و کابل کیهان عرضه کننده انواع سیم و کابل های آلومینیوم, سیم مسی, کابل خودنگهدار, هادی آلومینیوم فاکس ACSR , کلید و سیم فشار ضعیف, کلید, کابل فشار متوسط و قوی 20KV , کابل آلومینیوم, کابل آلومینیوم زمینی, کابل زمینی 1 رشته, کابل زمینی 2 رشته, کابل زمینی 3.5 رشته, فروش کابل زمینی 4 رشته, کابل زمینی 5 رشته, کابل خودنگهدار, کابل خودنگهدار 3 رشته, کابل خودنگهدار 5 رشته, کابل خودنگهدار 6 رشته, هادی آلومینیوم با مغزی فولادی با مرکز پخش در بازار لاله زار تهران می باشد.

مرکز پخش در تهران

هادی آلومینیوم با مغز فولادی فروش سیم مس


ارائه دهنده کابل آلومینیوم زمینی تک رشته 16*1, کابل آلومینیوم زمینی تک رشته 25*1 سیم فشار متوسط, قیمت کابل مسی زمینی تک رشته 35*1 ارزان, کابل هادی زمینی تک رشته 50*1, فروش کابل آلومینیوم زمینی تک رشته 70*1, کابل آلومینیوم زمینی تک رشته 120*1 ACSR ارزان, کابل آلومینیوم زمینی تک رشته 150*1 سه فاز فشار قوی, قیمت کابل آلومینیوم زمینی تک رشته 185*1 سیم فشار متوسط, هادی آلومینیوم زمینی تک رشته 240*1 کلید فشار ضعیف, فروش کابل هادی آلومینیوم زمینی تک رشته 300*1, کابل مسی زمینی تک رشته 400*1 20KV ارزان, کابل آلومینیوم زمینی تک رشته 500*1 کلید فشار ضعیف, قیمت هادی آلومینیوم زمینی تک رشته 95*1, کابل آلومینیوم زمینی دو رشته 10*2 ACSR, فروش کابل آلومینیوم زمینی دو رشته 25*2 سه فاز فشار قوی.


 
 

سایر محصولات کیهان

کلید فشار ضعیف ارزان | قیمت سیم فشار متوسط | سه فاز فشار قوی | ACSR - 20KV

پخش مستقیم کابل هادی آلومینیوم زمینی دو رشته 35*2 ارزان, مسی سکتور سه و نیم رشته 25+16*3 ارزان, کابل سکتور سه و نیم رشته 35+16*3 ACSR, قیمت کابل سکتور سه و نیم رشته 50+25*3 سیم فشار متوسط, فروش کابل سکتور سه و نیم رشته 70+35*3, کابل سکتور سه و نیم رشته 95+50*3 سه فاز فشار قوی, کابل سکتور سه و نیم رشته 120+70*3 کلید فشار ضعیف, کابل سکتور سه و نیم رشته 150+70*3 20KV ارزان, قیمت کابل سکتور سه و نیم رشته 185+95*3 ACSR, فروش کابل سکتور سه و نیم رشته 240+120*3 20KV , کابل هادی آلومینیوم زمینی چهار رشته 10*4 ACSR , کابل مسی زمینی چهار رشته 16*4 سه فاز فشار قوی ارزان , قیمت کابل مسی زمینی چهار رشته 25*4 کلید فشار ضعیف , کابل هادی زمینی چهار رشته 35*4 سیم فشار متوسط , کابل آلومینیوم زمینی پنج رشته 10*5 سه فاز فشار قوی , فروش کابل آلومینیوم زمینی پنج رشته 25*5 ACSR 20KV ارزان , کابل هادی آلومینیوم زمینی پنج رشته 16*5 سیم فشار متوسط , آلومینیوم خودنگهدار 3 رشته 16/16*3 20KV , قیمت کابل آلومینیوم خودنگهدار 3 رشته 16/25*3 سه فاز فشار قوی , فروش کابل آلومینیوم خودنگهدار 3 رشته 16/35* سیم فشار متوسط 3 فاز , کابل مسی خودنگهدار 5 رشته 16/16*4 ACSR مسی , کابل آلومینیوم خودنگهدار 5 رشته 16/16+25*2 کلید فشار ضعیف , قیمت کابل هادی آلومینیوم خودنگهدار 6 رشته 35/25/16/25*3 , فروش کابل آلومینیوم خودنگهدار 6 رشته 35/25/25*4 20KV , کابل مسی خودنگهدار 6 رشته 50/35/16/25*3 ارزان , هادی مسی خودنگهدار 6 رشته 50/25/25*4 ارزان , کابل آلومینیوم خودنگهدار 6 رشته 70/50/16/25*3 , قیمت کابل آلومینیوم خودنگهدار 6 رشته 70/25/25*4 ACSR , کابل مسی خودنگهدار 6 رشته 95/70/25/25*3 سیم فشار متوسط , فروش هادی مسی خودنگهدار 6 رشته 95/25/25*4 ACSR 20KV , کابل آلومینیوم خودنگهدار 6 رشته 120/70/25/25*3 سه فاز فشار قوی , هادی مسی خودنگهدار 6 رشته 120/25/25*4 کلید فشار ضعیف با نازلترین قیمت.
فروش سیم و کابل