دسامبر 24, 2020
کابل خودنگهدار

کابل خودنگهدار

کابل خودنگهدار کابل خودنگهدار ۱۶+۲۵*۲ هوایی کابل خودنگهدار کیهان یکی از باتجربه ترین کارخانجات تولید درزمینه انواع کابل های برق می باشد. کابل خودنگهدار ۱۶+۲۵*۲ هوایی […]
دسامبر 18, 2020
کابل خودنگهدار 3 رشته

کابل خودنگهدار 3 رشته

کابل خودنگهدار 3 رشته کابل خودنگهدار آلومینیومی انواع مختلفی دارد که یکی از آنها کابل خودنگهدار 3 رشته است. کابل خودنگهدار 3 رشته تکفاز شامل: تکفاز […]
فروش سیم و کابل